Friesland
Kleurt

Wat is Friesland Kleurt?

Friesland Kleurt is een platform van Sipke Jan Bousema van SJB Media en COC Friesland. De campagne ‘Ik ben Trots, ik ben Fries / Ik bin grutsk, ik bin Frysk’ is vormgegeven in samenwerking met studenten van Hogeschool NHL Stenden van de minor Branding, Adverstising en Design.

In deze campagne laten mensen uit de regenbooggemeenschap zien dat ze trots zijn op hun identiteit én hun Friese achtergrond en leefomgeving. De campagne toont met verhalen van individuen, stellen en gezinnen de kracht van diversiteit en laat zien dat we onze verscheidenheid moeten vieren. Op die manier willen we andere Friese lhbtiq’ers inspireren ook naar buiten te treden.

Wat doet Friesland Kleurt?

Naast onze website zijn we actief op alle grote social mediakanalen en willen we het hele jaar door activiteiten organiseren. Friesland Kleurt trapt af met de campagne ‘Ik ben Trots, Ik ben Fries, / Ik bin grutsk, ik bin Frysk’.

Met ‘Neem een kijkje in mijn kast’ geven negen Friese personen, gezinnen en/ of groepen een kijkje geven in hun virtuele kast. Deze hebben ze gevuld met foto’s, video’s en voorwerpen die een speciale betekenis hebben en zo het persoonlijke verhaal over hun coming out vertellen.

De visie van Friesland Kleurt

‘Ik ben Trots, ik ben Fries / Ik bin grutsk, ik bin Frysk’ is de start van een platform dat de provincie de komende jaren veel kleur gaat geven! Friesland Kleurt werkt aan een vrijer, veilig en vertrouwder Friesland voor iedereen. Natuurlijk hopen we hiermee ook de rest van het land tot veel moois te inspireren!

De missie van Friesland Kleurt

2020 gaat de boeken in als het jaar dat Friesland zich officieel regenboogprovincie noemt; een groots moment voor alle lhbtiq’ers, hun vrienden, familie en kennissen in de provincie. Friesland Kleurt viert dit nieuwe tijdperk met een platform voor de regenbooggemeenschap en iedereen die zich daarbij betrokken voelt. Ons doel is de gemeenschap zichtbaar te maken, te emanciperen en het begrip voor elkaar te vergroten. Bekend maakt bemind, laat zien wie je bent!

Mail ons

Mail ons gerust voor vragen, advies, hulp of gewoon even zitten

Contact

Snekertrekweg 1
8912 AA Leeuwarden

058 212 4908

Ma t/m Vrij 13.00-17.00
info@FrieslandKleurt.nl

Stay in touch

/FrieslandKleurt
@FrieslandKleurt
@FrieslandKleurt
/user/FrieslandKleurt