Educatie

Educatieaanbod in Friesland

Gastlessen, voorstellingen en lesmaterialen over seksuele en genderdiversiteit.

Voorlichting voor leerlingen

Voorlichting voor leerlingen

Niveau: PO, VO, MBO

COC Friesland streeft naar een inclusieve en diverse samenleving en geeft daarom voorlichting in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
De voorlichters van COC Friesland geven op een positieve en interactieve manier uitleg over seksuele en genderdiversiteit en gaan met leerlingen in gesprek over vooroordelen. Verder zijn het coming-out-verhaal van de voorlichter(s) en de ervaringen van de leerlingen een belangrijk onderdeel van de les.
Een standaard voorlichtingsles duurt één lesuur (45-60 minuten). De inhoud en lengte van de les(en) stemmen we graag af op de situatie van de school of klas.
Naast de voorlichting voor leerlingen biedt COC Friesland ook training voor docenten (in opleiding).

Contact: www.cocfriesland.nl

Speurtocht voor kinderen

Speurtocht voor kinderen

Speur samen met Jut en Jul naar roze sporen in de binnenstad van Leeuwarden. Zo ontdek je samen met hun verhalen over de homogeschiedenis van Leeuwarden.
Download de app ‘Spacetime Layers’ en kies ’Speuren naar Roze sporen Leeuwarden’.
In deze app ga je samen met Jut en Jul opzoek naar roze sporen in de binnenstad van Leeuwarden.

Klik hier om de app te downloaden

Stichting John Blankenstein Foundation

Stichting John Blankenstein Foundation

Stichting John Blankenstein
Foundation, kortweg JBF, houdt zich
sinds 2008 bezig met het
bespreekbaar maken van en
toewerken naar gelijke behandeling
van LHBTI+ in de professionele- en
amateursport. Het gedachtegoed van
profscheidsrechter John Blankenstein
(† 2006) wordt hiermee voortgezet
onder aanvoering van zijn zus Karin
Blankenstein, voorzitter van de
stichting.

Belangrijkste pijler van de JBF zijn de
workshops die worden aangeboden
aan spelers, teams, staf, coaches,
aanvoerders, bestuur en directie en
supporters. Doelstelling van deze
workshops is kennis- en
informatieoverdracht over LHBTI+ in
de sport en de uitwerking daarvan op
de LHBTI+ sporter zelf, maar ook op
de omgeving. In deze workshops
leren de deelnemers hoe ze kunnen
omgaan met een dergelijke situatie,
waarbij geleerd wordt ruimte te
bieden aan emoties, weerstand en
acceptatie. Sociale inclusie is een
wederkerig begrip en kan alleen met
een persoonlijke aanpak worden
bereikt. De basis van de JBF
workshop is dan ook: Ik ben OK, jij
bent OK. Sociale acceptatie begint
met het bespreekbaar maken van
ieders emoties en van daaruit
toewerken naar een omgangsnorm.
De JBF levert op verzoek ook advies
aan gemeenten, overheidsorganisaties,
sportbonden en prof- en
amateur sportorganisaties
De effecten van de workshop kunnen
doorwerken in de teamprestaties,
omdat teams elkaar op een andere
manier leren kennen en hierdoor
beter op elkaar inspelen. Dit geldt
ook voor coaches, aanvoerders en
andere groepen. Meer dan eens is
door de afnemers na afloop
aangegeven dat de workshop een
belangrijke bijdrage levert aan de
algemene ontwikkeling.

Contact:
www.johnblankensteinfoundation.nl.

Via deze site kunt u ook gratis een
workshop aanvragen, of contact
opnemen voor een vertrouwelijk
gesprek.

Theatervoorstelling Queer Stories

Theatervoorstelling Queer Stories

Niveau: VO, MBO

Door middel van theater, interactie en een workshop leer je om voorbij je eigen vooroordelen te kijken en krijg je tools om een meer inclusieve houding aan te nemen.

Live Your Story streeft ernaar om liefdevol, nieuwsgierig en zonder oordeel naar elkaar te kijken. Via theater en storytelling kunnen we onderwerpen die soms uit ongemak weggemoffeld worden, op een lichte en toegankelijke manier bespreekbaar maken, om zo de leefwereld van mensen positief te veranderen.
De spelers delen hun eigen verhaal waardoor het publiek zich met hen kan identificeren als positieve rolmodellen. Door het publiek een visuele en fysieke ervaring mee te geven spreken we recht tot het hart.

Contact: www.liveyourstory.nl

Schoolvoorstelling Jonges

Schoolvoorstelling Jonges

Niveau: VO, MBO

Jonges vertelt het verhaal van Fedde die worstelt met zijn geaardheid, het gezin waar hij uitkomt en de ongeschreven regels van de Friese dorpscultuur waarin hij opgroeit. Fedde voelt zich in veel opzichten anders dan zijn omgeving, maar doet poging na poging om erbij te horen. Met tegenzin gaat hij met zijn vrienden naar de kroeg om meiden te spotten. Waarom lukt het hem niet zichzelf te zijn in zijn vriendengroep?
De voorstelling wordt in de klas gespeeld en duurt twee lesuren. In het eerste lesuur wordt de voorstelling gespeeld en in het tweede lesuur vindt er op interactieve wijze onder leiding van een educatiemedewerker een nagesprek plaats met de acteurs. De voorstelling is grotendeels Nederlandstalig en bevat daarnaast Liwadders en Fries.
Speelperiode: 1 november t/m 10 dec 2021

Contact: www.tryater.nl/show/jonges/

Seks to the max

Seks to the max

Niveau: VO

Het boek ‘Sex to the Max’ vertelt het verhaal van de 15 jarige Max en de zoektocht naar zijn eigen seksuele identiteit. “Dizze syktocht begjint al op jonge leeftyd en it is dan ek belangryk dat we leare om hjir iepen nei te sjen,” aldus de schrijver van het boek, Bart Kingma. De actuele maatschappelijke onderwerpen in het boek, zoals groepsdruk, seksualiteit en alcoholgebruik slepen de jongeren helemaal mee.
In de vlogserie die bij het boek hoort onderzoekt de Friestalige vlogger Jennifer de dood van haar buurjongen Max. In de vlogs die te vinden zijn op haar Youtubekanaal gaat ze opzoek naar antwoorden en iedereen doet mee.
Het Friestalige boek, de lesbrief en de vlogs versterken elkaar en zorgen voor veel interactie onder jongeren.

Contact:
www.lesno.nl/sex-to-the-max

www.websjop.afuk.frl

In gesprek

In gesprek

Niveau: PO, VO, MBO, HBO

Leerlingen gaan voor de klas in gesprek met een transgenderpersoon. Vooraf geeft de medewerker van Tûmba uitleg over seksuele- en genderdiversiteit. Vervolgens bereiden de leerlingen gespreksonderwerpen voor, waardoor ze de vragen kunnen stellen die bij hen leven. De transgenderpersoon en de medewerker van Tûmba stellen ook vragen terug waarmee ze de leerlingen laten reflecteren op zichzelf.

Contact: www.tumba.nl

Koning & Koning schoolbezoek

Koning & Koning schoolbezoek

Niveau: PO, VO, PABO

Door de kinderboekenauteurs Stern Nijland & Linda de Haan

Koning & Koning is een vrolijk en grappig sprookje over een prins die moet trouwen van zijn moeder. Hij wordt alleen niet verliefd op een prinses, maar op een prins! Het boek is voor het eerst verschenen in 2000 en inmiddels wereldwijd vertaalt en bewerkt voor theater.
Koning & Koning is het debuutprentenboek van schrijvers- en illustratoren duo Stern Nijland & Linda de Haan. De makers wonen in Friesland en bezoeken regelmatig (basis)scholen en bibliotheken in binnen en buitenland.
De makers van het boek lezen voor met vertelplaten (Nederlands/Fries/Engels) en gaan met de groep in gesprek over het onderwerp en het maken van een boek. Vervolgens kunnen er collages in de stijl van het boek worden gemaakt.
De activiteiten worden in overleg met de docent aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Volg Koning & Koning op instagram (@koningenkoning2020) voor winacties en lezingen.

Contact: www.koningenkoning.nl/contact/

Regenboogweken lespakket

Regenboogweken lespakket

Niveau: PO

Het regenboogweken lespakket is een kleurrijk lespakket voor de basisschool over jezelf en de ander, waarin diversiteit centraal staat. Want wat is normaal? Dat weet niemand, er is niemand van ons die kan zeggen wat normaal is, omdat we allemaal zo verschillend zijn; wit, donker, geel, met sproetjes, met hoofddoek of rode appelwangen. Dik of dun en lang of kort. Hetero, homo, lesbisch, biseksueel of transgender (=LHBT). Allemaal misschien een beetje anders, maar … iedereen hoort erbij!
De school krijgt een tas met daarin lessen voor elke bouw en bijpassende spullen voor de hele school. Het lespakket is speels vormgegeven en zo zijn de opdrachten ook: speels! U kunt zelf bepalen wanneer in het schooljaar dit project in te plannen. Verspreid over 3 weken heeft u ruimschoots de tijd om alle lessen uit te voeren.

Contact: www.schoolkade.nl/

Roze stadswandeling Leeuwarden

Roze stadswandeling Leeuwarden

Niveau:

Wat is seksuele- en genderdiversiteit?

Man, vrouw, allebei of juist niet? Je sekse geeft aan hoe je geboren bent, gender gaat over hoe jij je echt voelt en hoe mensen jou zien. Je seksuele oriëntatie zegt niets over je eigen gender, maar wel over de gender(s) waar je op valt.

Vragen en advies

COC Friesland streeft naar een diverse en inclusieve samenleving en geeft bijvoorbeeld gastlessen voor leerlingen, trainingen voor docenten en ondersteuning bij het opzetten van een GSA. Neem contact op via voorlichting@cocfriesland.nl.

Tûmba is het Friese kenniscentrum voor discriminatie en diversiteit. Tûmba biedt advies, hulp en een groot aanbod voor onderwijs en professionals. Neem contact op via info@tumba.nl.

Nu Actueel

Er is altijd een moment om het over seksuele en genderdiversiteit te hebben.

Mail ons

Mail ons gerust voor vragen, advies, hulp of gewoon even zitten

Contact

Snekertrekweg 1
8912 AA Leeuwarden

058 212 4908

Ma t/m Vrij 13.00-17.00
info@FrieslandKleurt.nl

Stay in touch

/FrieslandKleurt
@FrieslandKleurt
@FrieslandKleurt
/user/FrieslandKleurt