Educatie
in Friesland

Gastlessen, voorstellingen en lesmaterialen over seksuele en genderdiversiteit.

Voorlichting voor leerlingen

Voorlichting voor leerlingen

Niveau: PO, VO, MBO

COC Friesland streeft naar een inclusieve en diverse samenleving en geeft daarom voorlichting in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
De voorlichters van COC Friesland geven op een positieve en interactieve manier uitleg over seksuele en genderdiversiteit en gaan met leerlingen in gesprek over vooroordelen. Verder zijn het coming-out-verhaal van de voorlichter(s) en de ervaringen van de leerlingen een belangrijk onderdeel van de les.
Een standaard voorlichtingsles duurt één lesuur (45-60 minuten). De inhoud en lengte van de les(en) stemmen we graag af op de situatie van de school of klas.
Naast de voorlichting voor leerlingen biedt COC Friesland ook training voor docenten (in opleiding).

Contact: www.cocfriesland.nl

Schoolvoorstelling Jij moet dansen op mijn graf

Schoolvoorstelling Jij moet dansen op mijn graf

Niveau: VO, MBO

Naar het gelijknamige boek van Aidan Chambers.

Contact: www.nhlstenden.com

Regenboogweken lespakket

Regenboogweken lespakket

Niveau: PO

Het regenboogweken lespakket is een kleurrijk lespakket voor de basisschool over jezelf en de ander, waarin diversiteit centraal staat. Want wat is normaal? Dat weet niemand, er is niemand van ons die kan zeggen wat normaal is, omdat we allemaal zo verschillend zijn; wit, donker, geel, met sproetjes, met hoofddoek of rode appelwangen. Dik of dun en lang of kort. Hetero, homo, lesbisch, biseksueel of transgender (=LHBT). Allemaal misschien een beetje anders, maar … iedereen hoort erbij!
De school krijgt een tas met daarin lessen voor elke bouw en bijpassende spullen voor de hele school. Het lespakket is speels vormgegeven en zo zijn de opdrachten ook: speels! U kunt zelf bepalen wanneer in het schooljaar dit project in te plannen. Verspreid over 3 weken heeft u ruimschoots de tijd om alle lessen uit te voeren.

Contact: www.schoolkade.nl/Kunstmenu/Po/aanbod

Schoolvoorstelling Friese Homonologen

Schoolvoorstelling Friese Homonologen

Niveau: VO, MBO

Homonologen is een prikkelende, verfrissende en intieme theatervoorstelling in het klaslokaal, gespeeld door zes jonge acteurs, over jong en verliefd zijn. Na de voorstelling is er een workshop waarin nader op het onderwerp wordt ingegaan.

Contact: www.liveyourstory.nl

Schoolvoorstelling Jonges

Schoolvoorstelling Jonges

Niveau: VO, MBO

Jonges vertelt het verhaal van Fedde die worstelt met zijn geaardheid, het gezin waar hij uitkomt en de ongeschreven regels van de Friese dorpscultuur waarin hij opgroeit. Fedde voelt zich in veel opzichten anders dan zijn omgeving, maar doet poging na poging om erbij te horen. Met tegenzin gaat hij met zijn vrienden naar de kroeg om meiden te spotten. Waarom lukt het hem niet zichzelf te zijn in zijn vriendengroep?
De voorstelling wordt in de klas gespeeld en duurt twee lesuren. In het eerste lesuur wordt de voorstelling gespeeld en in het tweede lesuur vindt er op interactieve wijze onder leiding van een educatiemedewerker een nagesprek plaats met de acteurs. De voorstelling is grotendeels Nederlandstalig en bevat daarnaast Liwadders en Fries.
Speelperiode: 1 november t/m 10 dec 2021

Contact: www.tryater.nl/show/jonges/

Seks to the max

Seks to the max

Niveau: VO

Het boek ‘Sex to the Max’ vertelt het verhaal van de 15 jarige Max en de zoektocht naar zijn eigen seksuele identiteit. “Dizze syktocht begjint al op jonge leeftyd en it is dan ek belangryk dat we leare om hjir iepen nei te sjen,” aldus de schrijver van het boek, Bart Kingma. De actuele maatschappelijke onderwerpen in het boek, zoals groepsdruk, seksualiteit en alcoholgebruik slepen de jongeren helemaal mee.
In de vlogserie die bij het boek hoort onderzoekt de Friestalige vlogger Jennifer de dood van haar buurjongen Max. In de vlogs die te vinden zijn op haar Youtubekanaal gaat ze opzoek naar antwoorden en iedereen doet mee.
Het Friestalige boek, de lesbrief en de vlogs versterken elkaar en zorgen voor veel interactie onder jongeren.

Contact:
www.lesno.nl/sex-to-the-max

www.websjop.afuk.frl

Wie van de drie

Wie van de drie

Niveau: PO, VO, MBO

Wie van de drie is een interactieve spelvorm over seksuele diversiteit. Drie gasten stellen zich voor aan de groep met de mededeling dat zij homoseksueel zijn. Slechts één van de drie spreekt de waarheid. Aan de groep de opdracht om te achterhalen wie de waarheid spreekt.

Contact: www.tumba.nl

Koning & Koning schoolbezoek

Koning & Koning schoolbezoek

Niveau: PO, VO, PABO

Door de kinderboekenauteurs Stern Nijland & Linda de Haan

Koning & Koning is een vrolijk en grappig sprookje over een prins die moet trouwen van zijn moeder. Hij wordt alleen niet verliefd op een prinses, maar op een prins! Het boek is voor het eerst verschenen in 2000 en inmiddels wereldwijd vertaalt en bewerkt voor theater.
Koning & Koning is het debuutprentenboek van schrijvers- en illustratoren duo Stern Nijland & Linda de Haan. De makers wonen in Friesland en bezoeken regelmatig (basis)scholen en bibliotheken in binnen en buitenland.
De makers van het boek lezen voor met vertelplaten (Nederlands/Fries/Engels) en gaan met de groep in gesprek over het onderwerp en het maken van een boek. Vervolgens kunnen er collages in de stijl van het boek worden gemaakt.
De activiteiten worden in overleg met de docent aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Volg Koning & Koning op instagram (@koningenkoning202) voor winacties en lezingen. Kom bijvoorbeeld op 13 juni 2021 naar het Kindercollege met de auteurs van Koning & Koning in dbieb Leewarden!

Contact: www.koningenkoning.nl/op-school/

Roze stadswandeling Leeuwarden

Roze stadswandeling Leeuwarden

Niveau:

Mail ons

Mail ons gerust voor vragen, advies, hulp of gewoon even zitten

Contact

Snekertrekweg 1
8912 AA Leeuwarden

058 212 4908

Ma t/m Vrij 13.00-17.00
info@FrieslandKleurt.nl

Stay in touch

/FrieslandKleurt
@FrieslandKleurt
@FrieslandKleurt
/user/FrieslandKleurt